Вітаємо на сайті методоб'єднання вчителів біології Виноградівщини

Методичне об'єднання вчителів біології створене з метою забезпечення сучасного рівня викладання, удосконалення професійної майстерності педагогів, підвищення якості знань учнів, вдосконалення навчально-виховного процесу в цілому. 

Основне завдання РМО вчителів біології :

1. Систематичне вдосконалення рівня професійної майстерності.

2. Стимулюванні педагогічної творчості і новаторства.

3.Впровадження інноваційних педагогічних технологій.

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі , дитиноцентризм.

5. Координація діяльності всіх структурних підрозділів освітнього середовища.

6.Надання якісних освітніх послуг через реалізацію Державного стандарту освіти.

7. Формування ключових компетентностей учнів в умовах інформаційного  середовища.

8. Впровадження STEM-освіти в освітній процес.

9. Реалізація педагогіки партнерства між учнем,учителем і батьками.

10. Виховання громадянина України, готового до свідомого життєвого вибору трудової діяльності та громадянської активності.

 

Шляхи реалізації цих завдань:

 • вивчення нормативних документів, методичних рекомендацій;
 • створення банку даних якісного складу педагогічних працівників;
 • розробка алгоритму вирішення науково- методичної проблеми
 • діагностика професійної майстерності вчителів;
 • використання інноваційних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
 • робота творчих груп;
 • участь в реалізації районної програми «Обдарована дитина»;
 • випуск методичних бюлетенів ;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес;
 • організація ,проведення та участь у фахових конкурсах;
 • вивчення та впровадження ППД.