Нормативно-правова база кабінету біології

Паспорт кабінету зразок, рекомендований 

Листом МОН 26.04.13 № 1/9-305 Про виконання Інструктивно-метод. матеріалів з ОП та ОБЖ

Документація кабінету

1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
3.  Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті біології
4.    Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету біології
5.  АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті біології у поточному році
6.    Інвентарна книга кабінету біології
7.    Матеріальна книга кабінету біології
8.    Картотека навчально-методичного забезпечення
9.    Паспорт кабінету біології
10.  Графік роботи кабінету біології
11.   План роботи кабінету біології на поточний рік
12.  Перспективний план розвитку кабінету біології на 3-5 років
Техніка безпеки та охорона праці
1    Посадова інструкція учителя
2.  Посадова інструкція завідуючого кабінетом біології
3.   Посадова інструкція лаборанта
4.   Посадова інструкція-керівник гуртка
5.   Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
7.  Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів
8.  Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час проведення уроків біології, проведення лабораторних занять,  практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні  кабінету (лабораторії) біології 
9. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час роботи в  куточку  живої природи
10.  Правила безпеки під час проведення екскурсій з біології 
11.  Правила безпеки під час проведення практичних занять з біології в теплицях  (оранжереях)
12.  Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету 
(лабораторії) біології.
13. Правила надання першої допомоги при нещасних випадках.
14.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті біології
15. Журнал реєстрації вступного, первинного та цільового інструктажів з питань охорони праці у кабінеті біології.
16.   Інструкція користування вогнегасником
Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.   Методичні рекомендації щодо вивчення біології 
2.   Програми з біології
3.   Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
4.   Календарне планування 
5.   Поурочні плани
6.   Оформлення кабінету
а) Державна символіка
б) Портрети вчених-біологів 
в) ТБ на стенді